SANY SYM5305JQZ(STC250) 25t
SYM5305JQZ(STC250) 25t
0 image
SANY Cần cẩu di động
đ 72.000
2018 | 3.740 | Trung quốc

Cần cẩu

Cần cẩu di động

SANY

SYM5305JQZ(STC250) 25t


3.740

2018

Trung Quốc

2916