SANY SYM5303JQZ(STC200C5) 20t
SYM5303JQZ(STC200C5) 20t
0 image
SANY Cần cẩu di động
đ 80.000
2018 | 7.280 | Trung quốc

Cần cẩu

Cần cẩu di động

SANY

SYM5303JQZ(STC200C5) 20t


7.280

2018

Trung Quốc

2900