DONGYANG DCP32X-5ZR
DCP32X-5ZR
0 image
DONGYANG Xe bơm bê tông cần vừa
đ 193.000
2018 | 1.973 | Hàn quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

DONGYANG

DCP32X-5ZR


1.973

2018

Hàn Quốc

2856