KCP KCP63ZX170
KCP63ZX170
0 image
KCP Xe bơm bê tông cần dài
đ 281.000
2017 | 3.056 | Hàn quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần dài

KCP

KCP63ZX170


3.056

2017

Hàn Quốc

2741