CATERPILLAR CAT-M313D
CAT-M313D
0 image
CATERPILLAR Máy xúc bánh lốp
đ 59.000
2014 | 9.000 | Hàn quốc

Máy xúc bánh lốp


CATERPILLAR

CAT-M313D


9.000

2014

Hàn Quốc

2673