EVERDIGM ECP65CX-6
ECP65CX-6
0 image
EVERDIGM Xe bơm bê tông cần dài
đ 474.000
2020 | 1.591 | Hàn quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần dài

EVERDIGM

ECP65CX-6


1.591

2020

Hàn Quốc

2534