KATO KR-35H-V
KR-35H-V
0 image
KATO Cần cẩu di động
1997 | Nhật bản

Cần cẩu

Cần cẩu di động

KATO

KR-35H-V


1997

Nhật Bản

2514