TADANO GR500N-1
GR500N-1
0 image
TADANO Cần cẩu di động
đ 251.000
2008 | 7.740 | Nhật bản

Cần cẩu

Cần cẩu di động

TADANO

GR500N-1


7.740

2008

Nhật Bản

2380