SUMITOMO LS-120RH
LS-120RH
0 image
SUMITOMO Cần cẩu bánh xích
đ 137.000
1989 | 6.111 | Nhật bản

Cần cẩu

Cần cẩu bánh xích

SUMITOMO

LS-120RH


6.111

1989

Nhật Bản

2366