SAMSUNG MX132LC
MX132LC
0 image
SAMSUNG Máy xúc bánh xích cỡ vừa
1998 | 0 | Hàn quốc

Máy xúc bánh xích

Máy xúc bánh xích cỡ vừa

SAMSUNG

MX132LC


0

1998

Hàn Quốc

2067