HITACHI CC135C-3A
CC135C-3A
0 image
HITACHI Xe lu
2007 | 1.934 | Nhật bản

Thiết bị thi công đường

Xe lu

HITACHI

CC135C-3A


1.934

2007

Nhật Bản

2050