RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / HITACHI zx70
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ zx70

đ 1,190,750,000
prc-info
20143,351hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrHITACHI

modelzx70

statusused

wrk-hr3,351hr

yr-man2014

countryNhật bản

prd-no#1950

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright