RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / HITACHI zx55
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ zx55

poa
prc-info.poa
20142,615hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrHITACHI

modelzx55

statusused

wrk-hr2,615hr

yr-man2014

countryNhật bản

prd-no#1949

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright