RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / KOBELCO SK135SRD-2
menu
searchtel

KOBELCO Máy xúc bánh xích cỡ vừa SK135SRD-2

đ 1,100,000,000
prc-info.cif
soldout
soldout-info
20097,370hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrKOBELCO

modelSK135SRD-2

statusused

wrk-hr7,370hr

yr-man2009

countryNhật bản

prd-no#1946

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright