RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOBELCO SK200-8
menu
searchtel

KOBELCO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ SK200-8

đ 1,705,000,000
prc-info.cif
200911,236hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOBELCO

modelSK200-8

statusused

wrk-hr11,236hr

yr-man2009

countryNhật bản

prd-no#1931

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright