RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOBELCO SK75UR-3ES
menu
searchtel

KOBELCO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ SK75UR-3ES

đ 687,500,000
prc-info.cif
20076,261hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOBELCO

modelSK75UR-3ES

statusused

wrk-hr6,261hr

yr-man2007

countryNhật bản

prd-no#1930

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright