RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / HITACHI ZX120-3
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ ZX120-3

đ 1,320,000,000
prc-info.cif
20133,493hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrHITACHI

modelZX120-3

statusused

wrk-hr3,493hr

yr-man2013

countryNhật bản

prd-no#1928

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright