RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOMATSU pc120-6
menu
searchtel

KOMATSU Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ pc120-6

đ 825,000,000
prc-info.cif
20028,037hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOMATSU

modelpc120-6

statusused

wrk-hr8,037hr

yr-man2002

countryNhật bản

prd-no#1905

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright