RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOMATSU PC78US-6N0
menu
searchtel

KOMATSU Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ PC78US-6N0

đ 962,500,000
prc-info.cif
soldout
soldout-info
20045,866hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOMATSU

modelPC78US-6N0

statusused

wrk-hr5,866hr

yr-man2004

countryNhật bản

prd-no#1902

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright