RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / HITACHI zx120-3
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ zx120-3

đ 1,237,500,000
prc-info.cif
20136,834hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrHITACHI

modelzx120-3

statusused

wrk-hr6,834hr

yr-man2013

countryNhật bản

prd-no#1901

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright