RCE
home / Xe bơm bê tông / Xe bơm bê tông cần vừa / JUNJIN JX-ZR37
menu
searchtel

JUNJIN Xe bơm bê tông cần vừa JX-ZR37

đ 6,600,000,000
prc-info
2018462hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catXe bơm bê tông

filter.subXe bơm bê tông cần vừa

filter.mkrJUNJIN

modelJX-ZR37

statusused

wrk-hr462hr

yr-man2018

countryHàn quốc

prd-no#1893

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright