RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / HYUNDAI HX220
menu
searchtel

HYUNDAI Máy xúc bánh xích cỡ vừa HX220

poa
prc-info.poa
soldout
soldout-info
20178,303hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrHYUNDAI

modelHX220

statusused

wrk-hr8,303hr

yr-man2017

countryHàn quốc

prd-no#1891

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright