HYUNDAI HX220
HX220
0 image
HYUNDAI Máy xúc bánh xích cỡ vừa
2017 | 8.303 | Hàn quốc

Máy xúc bánh xích

Máy xúc bánh xích cỡ vừa

HYUNDAI

HX220


8.303

2017

Hàn Quốc

1891