RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / HITACHI ZX135USL-3
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ vừa ZX135USL-3

đ 1,375,000,000
prc-info.cif
20148,625hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrHITACHI

modelZX135USL-3

statusused

wrk-hr8,625hr

yr-man2014

countryNhật bản

prd-no#1886

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright