RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOBELCO SK80UR
menu
searchtel

KOBELCO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ SK80UR

đ 962,500,000
prc-info.cif
20144,296hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOBELCO

modelSK80UR

statusused

wrk-hr4,296hr

yr-man2014

countryNhật bản

prd-no#1881

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright