RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOBELCO SK125
menu
searchtel

KOBELCO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ SK125

đ 1,787,500,000
prc-info.cif
20145,383hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOBELCO

modelSK125

statusused

wrk-hr5,383hr

yr-man2014

countryNhật bản

prd-no#1878

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright