RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / SUMITOMO SH200-5
menu
searchtel

SUMITOMO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ SH200-5

đ 1,457,500,000
prc-info.cif
20128,245hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrSUMITOMO

modelSH200-5

statusused

wrk-hr8,245hr

yr-man2012

countryNhật bản

prd-no#1876

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright