RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOMATSU PC228US
menu
searchtel

KOMATSU Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ PC228US

đ 1,237,500,000
prc-info.cif
20079,427hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOMATSU

modelPC228US

statusused

wrk-hr9,427hr

yr-man2007

countryNhật bản

prd-no#1873

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright