RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / HITACHI ZX350H-3
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ ZX350H-3

đ 2,200,000,000
prc-info.cif
200817,568hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrHITACHI

modelZX350H-3

statusused

wrk-hr17,568hr

yr-man2008

countryNhật bản

prd-no#1866

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright