RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOBELCO SK130UR-1ES
menu
searchtel

KOBELCO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ SK130UR-1ES

đ 825,000,000
prc-info.cif
soldout
soldout-info
20043,187hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOBELCO

modelSK130UR-1ES

statusused

wrk-hr3,187hr

yr-man2004

countryNhật bản

prd-no#1856

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright