RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / HITACHI zx330-3
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ vừa zx330-3

đ 1,815,000,000
prc-info.cif
soldout
soldout-info
20119,004hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrHITACHI

modelzx330-3

statusused

wrk-hr9,004hr

yr-man2011

countryNhật bản

prd-no#1852

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright