RCE
home / Xe xúc lật / Xe xúc lật cỡ lớn / HITACHI ZW220-S56
menu
searchtel

HITACHI Xe xúc lật cỡ lớn ZW220-S56

đ 1,650,000,000
prc-info.cif
200912,095hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catXe xúc lật

filter.subXe xúc lật cỡ lớn

filter.mkrHITACHI

modelZW220-S56

statusused

wrk-hr12,095hr

yr-man2009

countryNhật bản

prd-no#1848

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright