RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / HITACHI ZX135USK
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ ZX135USK

đ 1,182,500,000
prc-info.cif
soldout
soldout-info
20088,359hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrHITACHI

modelZX135USK

statusused

wrk-hr8,359hr

yr-man2008

countryNhật bản

prd-no#1844

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright