RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / HITACHI ZX225USR
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ vừa ZX225USR

poa
prc-info.poa
20168,428hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrHITACHI

modelZX225USR

statusused

wrk-hr8,428hr

yr-man2016

countryNhật bản

prd-no#1838

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright