RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOMATSU pc120-6E
menu
searchtel

KOMATSU Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ pc120-6E

đ 962,500,000
prc-info.cif
199610,279hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOMATSU

modelpc120-6E

statusused

wrk-hr10,279hr

yr-man1996

countryHàn quốc

prd-no#1832

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright