RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / HITACHI zx200-3
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ zx200-3

đ 1,457,500,000
prc-info.cif
soldout
soldout-info
20128,195hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrHITACHI

modelzx200-3

statusused

wrk-hr8,195hr

yr-man2012

countryNhật bản

prd-no#1829

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright