RCE
home / Cần cẩu / Cần cẩu di động / KATO KR50H SL600Ⅱ
menu
searchtel

KATO Cần cẩu di động KR50H SL600Ⅱ

đ 5,225,000,000
prc-info.cif
200727,740hrNhật bản

1 people-saved

detail.spec.tit

filter.catCần cẩu

filter.subCần cẩu di động

filter.mkrKATO

modelKR50H SL600Ⅱ

statusused

wrk-hr27,740hr

yr-man2007

countryNhật bản

prd-no#1823

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright