RCE
home / Xe xúc lật / Xe xúc lật cỡ lớn / KAWASAKI 85ZV-2-85C2
menu
searchtel

KAWASAKI Xe xúc lật cỡ lớn 85ZV-2-85C2

đ 1,375,000,000
prc-info.cif
00hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catXe xúc lật

filter.subXe xúc lật cỡ lớn

filter.mkrKAWASAKI

model85ZV-2-85C2

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-mannone-contact

countryNhật bản

prd-no#1822

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright