RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOMATSU PC138US-8
menu
searchtel

KOMATSU Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ PC138US-8

đ 1,375,000,000
prc-info.cif
20095,626hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOMATSU

modelPC138US-8

statusused

wrk-hr5,626hr

yr-man2009

countryNhật bản

prd-no#1806

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright