RCE
home / Xe bơm bê tông / Xe bơm bê tông cần vừa / KYUNGWON KW5RZ42X160
menu
searchtel

KYUNGWON Xe bơm bê tông cần vừa KW5RZ42X160

đ 5,362,500,000
prc-info.cif
soldout
soldout-info
20181,164hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catXe bơm bê tông

filter.subXe bơm bê tông cần vừa

filter.mkrKYUNGWON

modelKW5RZ42X160

statusused

wrk-hr1,164hr

yr-man2018

countryHàn quốc

prd-no#1802

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright