RCE
home / Xe bơm bê tông / Xe bơm bê tông cần ngắn / DONGYANG DCP32
menu
searchtel

DONGYANG Xe bơm bê tông cần ngắn DCP32

đ 4,743,750,000
prc-info.cif
soldout
soldout-info
20160hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catXe bơm bê tông

filter.subXe bơm bê tông cần ngắn

filter.mkrDONGYANG

modelDCP32

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2016

countryHàn quốc

prd-no#1799

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright