RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / HITACHI ZX75US-A
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ ZX75US-A

đ 1,127,500,000
prc-info.cif
20066,439hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrHITACHI

modelZX75US-A

statusused

wrk-hr6,439hr

yr-man2006

countryNhật bản

prd-no#1798

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright