RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOMATSU pc128us-8
menu
searchtel

KOMATSU Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ pc128us-8

poa
prc-info.poa
20076,429hrNhật bản

1 dealw

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOMATSU

modelpc128us-8

statusused

wrk-hr6,429hr

yr-man2007

countryNhật bản

prd-no#1791

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright