RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / KOMATSU pc228US-3E0
menu
searchtel

KOMATSU Máy xúc bánh xích cỡ vừa pc228US-3E0

đ 1,375,000,000
prc-info.cif
20079,331hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrKOMATSU

modelpc228US-3E0

statusused

wrk-hr9,331hr

yr-man2007

countryNhật bản

prd-no#1790

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright