RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / HITACHI zx200-5B
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ zx200-5B

đ 1,787,500,000
prc-info.cif
soldout
soldout-info
201511,000hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrHITACHI

modelzx200-5B

statusused

wrk-hr11,000hr

yr-man2015

countryNhật bản

prd-no#1783

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright