RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / HITACHI ZX330-3
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ vừa ZX330-3

đ 2,722,500,000
prc-info.cif
soldout
soldout-info
20084,839hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrHITACHI

modelZX330-3

statusused

wrk-hr4,839hr

yr-man2008

countryNhật bản

prd-no#1775

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright