KCP KCP63ZX6170
KCP63ZX6170
0 image
KCP Xe bơm bê tông cần dài
đ 364.000
2017 | 2.962 | Hàn quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần dài

KCP

KCP63ZX6170


2.962

2017

Hàn Quốc

1774