KCP KCP63ZX6170
KCP63ZX6170
0 image
KCP Xe bơm bê tông cần dài
đ 364,000
2017 | 2,962 | Hàn quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần dài

KCP

KCP63ZX6170


2,962

2017

Hàn Quốc

1774