KATO KR-25H-V3
KR-25H-V3
0 image
KATO Cần cẩu di động
1998 | 13.691 | Nhật bản

Cần cẩu

Cần cẩu di động

KATO

KR-25H-V3


13.691

1998

Nhật Bản

1766