DONGYANG DCP45X-5RZM
DCP45X-5RZM
0 image
DONGYANG Xe bơm bê tông cần vừa
đ 270,000
2017 | 2,631 | Hàn quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

DONGYANG

DCP45X-5RZM


2,631

2017

Hàn Quốc

1726