RCE
home / Cần cẩu / Cần cẩu bánh xích / KOBELCO CKS2500
menu
searchtel

KOBELCO Cần cẩu bánh xích CKS2500

poa
prc-info.poa
2014313hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catCần cẩu

filter.subCần cẩu bánh xích

filter.mkrKOBELCO

modelCKS2500

statusused

wrk-hr313hr

yr-man2014

countryHàn quốc

prd-no#1725

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright