RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOBELCO SK045-N2
menu
searchtel

KOBELCO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ SK045-N2

đ 1,182,500,000
prc-info.cif
19862,519hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOBELCO

modelSK045-N2

statusused

wrk-hr2,519hr

yr-man1986

countryNhật bản

prd-no#1721

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright